Draudžiamieji kelio ženklai ket bilietai

Draudžiamieji kelio ženklai ket bilietai

2019-01-09

Draudžiamieji kelio ženklai KET bilietai

 

4. Draudžiamieji kelio ženklai ką nors draudžia arba tuos draudimus panaikina ir yra

 

Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
301 Įvažiuoti draudžiama ket bilietai ivaziuoti draudziama Draudžiama įvažiuoti visoms transporto priemonėms, išskyrus maršrutinį transportą
302 Eismas draudžiamas ket bilietai eismas draudziamas Draudžiamas transporto priemonių eismas, išskyrus maršrutinį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones
303 Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas ket bilietai motoriniu transporto priemoniu eismas draudziamas Draudžiamas motorinių transporto priemonių, traktorių ir savaeigių mašinų, eismas, išskyrus mopedus, motociklus be priekabų, maršrutinį, aptarnaujantįjį transportą ir skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ pažymėtas transporto priemones
304 Krovininių automobilių eismas draudžiamas ket bilietai krovininiu automobiliu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir transporto priemonių junginiais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė yra didesnė kaip 3,5 t arba didesnė už nurodytąją ženkle, taip pat traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
305 Motociklų eismas draudžiamas ket bilietai motociklu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti motociklais, lengvaisiais keturračiais motociklais ir keturračiais motociklais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
306 Traktorių eismas draudžiamas ket bilietai traktoriu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti traktoriais ir savaeigėmis mašinomis, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
307 Važiuoti su priekabomis draudžiama ket bilietai vaziuoti su priekabomis draudziamas Draudžiama važiuoti krovininiais automobiliais ir traktoriais su priekabomis, taip pat jais vilkti motorines transporto priemones
308 Vežimų eismas draudžiamas ket bilietai vezimu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti vežimais (rogėmis), joti, varyti gyvulius
309 Dviračių eismas draudžiamas ket bilietai dviraciu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti dviračiais
310 Pėsčiųjų eismas draudžiamas ket bilietai pesciuju eismas draudziamas Draudžiama pėstiesiems judėti ta kelio puse, kurioje pastatytas ženklas
311 Transporto priemonių, vežančių pavojingus krovinius, kurioms numatytas specialus ženklinimas, eismas draudžiamas ket bilietai Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, vežančiomis pavojingų krovinių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR), kurioms numatytas specialus ženklinimas skiriamaisiais ženklais
312 Nurodyto transporto eismas draudžiamas ket bilietai nurodyto transporto eismas draudziamas Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai
313 Nurodyto transporto eismas draudžiamas ket bilietai nurodyto transporto eismas draudziamas Ženklas atstoja kelis kartu pastatytus draudžiamuosius ženklus ir draudžia važiuoti tomis transporto priemonėmis, kuriomis važiuoti draudžia atitinkami ženklai. Šis ženklas naudojamas tik gyvenvietėse
314 Ribota masė ket bilietai ribota mase Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle
315 Ribota ašies apkrova ket bilietai ribota asies apkrova Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių bent vienos ašies apkrova yra didesnė už nurodytą ženkle
316 Ribotas aukštis ket bilietai ribotas aukstis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurių aukštis (su kroviniu ar be jo) didesnis už nurodytą ženkle
317 Ribotas plotis ket bilietai ribotas plotis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, kurios (su kroviniu ar be jo) yra platesnės, negu nurodyta ženkle
318 Ribotas ilgis ket bilietai ribotas ilgis Draudžiama važiuoti transporto priemonėmis, taip pat transporto priemonių junginiais, kurie (su kroviniu ar be jo) yra ilgesni, negu nurodyta ženkle
319 Ribotas atstumas ket bilietai ribotas atstumas Draudžiama važiuoti paskui kitą transporto priemonę laikantis mažesnio atstumo, negu nurodyta ženkle
320 Muitinė ket bilietai muitine Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik pareigūnui leidus
321 Kontrolė ket bilietai kontrole Draudžiama važiuoti nesustojus prieš ženklą. Toliau važiuoti – tik tikrinančiajam pareigūnui leidus
322 Sukti į dešinę draudžiama ket bilietai sukti i desine draudziama Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui
323 Sukti į kairę draudžiama ket bilietai sukti i kaire draudziama Galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jie pastatyti. Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia apsisukti
324 Apsisukti draudžiama ket bilietai apsisukti draudziama Negalioja maršrutiniam transportui ir nedraudžia sukti į kairę
325 Lenkti draudžiama ket bilietai lenkti draudziama Draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu
326 Lenkimo draudimo pabaiga ket bilietai lenkimo draudimo pabaiga  
327 Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama ket bilietai krovininiais automobiliais lenkti draudziama Krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t, draudžiama lenkti transporto priemones, išskyrus pavienes, važiuojančias mažesniu kaip 30 km/h greičiu. Traktoriams ir savaeigėms mašinoms draudžiama lenkti visas transporto priemones, išskyrus vežimus ir dviračius
328 Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga ket bilietai Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga  
329 Ribotas greitis ket bilietai ribotas greitis Draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle
330 Greičio ribojimo pabaiga ket bilietai greicio ribojimo pabaiga  
331 Naudoti garso signalą draudžiama ket bilietai Naudoti garso signalą draudžiama Draudžiama naudoti garso signalus, išskyrus tuos atvejus, kai siekiama išvengti eismo įvykio
332 Sustoti draudžiama ket bilietai sustoti druadziama Draudžiama transporto priemonėms sustoti (stovėti) toje kelio pusėje, kurioje yra kelio ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms. Jeigu naudojamas kartu su 1.4 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
333 Stovėti draudžiama ket bilietai stoveti drudziama Draudžiama transporto priemonėms stovėti toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtoms transporto priemonėms ir taksi su įjungtu taksometru. Jeigu naudojamas kartu su 1.9 ženklinimo linija, galioja iki šios linijos pabaigos
334 Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis ket bilietai Stoveti draudziama nelyginemis dienomis Draudžiama transporto priemonėms stovėti nelyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos
335 Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis ket bilietai Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis Draudžiama transporto priemonėms stovėti lyginėmis mėnesio dienomis toje kelio pusėje, kurioje yra toks ženklas. Kai 334 ir 335 ženklai naudojami skirtingose kelio pusėse, transporto priemonės iš vienos kelio pusės į kitą turi būti perstatomos tarp 19 ir 21 valandos
336 Apribojimų pabaiga ket bilietai apribojimu pabaiga Pažymi vietą, nuo kurios baigiasi 319, 325, 327, 329, 331–335 ženklų galiojimo zona
337 Mopedų eismas draudžiamas ket bilietai mopedu eismas draudziamas Draudžiama važiuoti mopedais, išskyrus aptarnaujantįjį transportą
338 Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta sprogmenų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, eismas draudžiamas ket bilietai sprogstamos medziagos Draudžiama vežti sprogmenų, liepsniųjų dujų ir liepsniųjų skysčių daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)
339 Transporto priemonių, vežančių daugiau negu nustatyta medžiagų, galinčių užteršti vandenį, eismas draudžiamas ket bilietai gali uztersti vandeni Draudžiama vežti medžiagų, galinčių užteršti vandenį daugiau, negu nustatyta Europos sutartyje dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR)

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Komentarai