Ket bilietai ir ket testai baigiamosios nuostatos

Ket bilietai ir ket testai baigiamosios nuostatos

236. Asmenys, pažeidę Taisyklių KET bilietai reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.