Nurodomieji kelio ženklai ket bilietai 1

Nurodomieji kelio ženklai ket bilietai 1

2019-01-09

8. Nurodomieji kelio ženklai nustato arba panaikina tam tikrą eismo tvarką ir yra šie:Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
501 Automagistralė Kelio zenklas automagistrale manoket.lt ket testai bilietai Kelias, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka
502 Automagistralės pabaiga Kelio zenklas automagistrales pabaiga manoket.lt ket testai bilietai Kelio, kuriame galioja automagistralėse nustatyta eismo tvarka, pabaiga
503 Vienpusis eismas Kelio zenklas vienpusis eismas manoket.lt ket testai bilietai Kelias arba važiuojamoji dalis, kur transporto priemonių eismas per visą plotį vyksta viena kryptimi
504 Vienpusio eismo pabaiga Kelio zenklas vienpusio eismo pabaiga manoket.lt ket testai bilietai  
505 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Kelio zenklas ivaziavimas i vienpusio eismo kelia manoket.lt ket testai bilietai Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
506 Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią Kelio zenklas ivaziavimas i vienpusio eismo kelia manoket.lt ket testai bilietai Nurodoma, kad įvažiuojama į vienos krypties eismo kelią arba važiuojamąją dalį
507 Eismo kryptys sankryžoje Kelio zenklas eismo kryptys sankrizoje manoket.lt ket testai bilietai Nurodo eismo juostų skaičių ir kryptis, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena eismo juosta. Kai leidžiama sukti į kairę, iš kairės kraštinės eismo juostos leidžiama ir apsisukti
508 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai Kelio zenklas eismo eismo kryptis sankryzoje tiesiai manoket.lt ket testai bilietai Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos
509 Eismo kryptis sankryžoje į dešinę Kelio zenklas Eismo kryptis sankryžoje į dešinę manoket.lt ket testai bilietai Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos
510 Eismo kryptis sankryžoje į kairę Kelio zenklas Eismo kryptis sankryžoje į kairę manoket.lt ket testai bilietai Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos
511 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę Kelio zenklas Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę manoket.lt ket testai bilietai Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos
512 Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę Kelio zenklas Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę manoket.lt ket testai bilietai Ženklai įrengiami atskirai virš kiekvienos eismo juostos
513 Eismo juostos pradžia iš dešinės Kelio zenklas eismo juostos pradzia is desines manoket.lt ket testai bilietai Papildoma eismo juosta arba lėtėjimo juostos pradžia. Iš kelio išsukančios transporto priemonės turi persirikiuoti į lėtėjimo juostą, į kalną važiuojančios transporto priemonės, kurios negali važiuoti greičiau už važiuojančias paskui jas, turi persirikiuoti į papildomą eismo juostą
514 Eismo juostos pradžia iš kairės Kelio zenklas Eismo juostos pradžia iš kairės manoket.lt ket testai bilietai Papildomos eismo juostos važiuojamojoje dalyje iš kairės pusės pradžia ir eismo juostų važiuoti ta kryptimi skaičius
515 Dešinės eismo juostos pabaiga Kelio zenklas desines eismo juostos pabaiga manoket.lt ket testai bilietai Papildomos eismo juostos arba greitėjimo juostos pabaiga
516 Kairės eismo juostos pabaiga Kelio zenklas kaires eismo juostos pabaiga manoket.lt ket testai bilietai Eismo juostos, esančios kairėje važiuojamosios dalies pusėje, pabaiga
517 Eismo kryptys eismo juostose Kelio zenklas Eismo kryptys eismo juostose manoket.lt ket testai bilietai Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi
518 Eismo kryptys eismo juostose Kelio zenklas Eismo kryptys eismo juostose manoket.lt ket testai bilietai Nurodo eismo kryptis eismo juostose. Ženklas statomas už sankryžos. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi
519 Eismo kryptys eismo juostose Kelio zenklas Eismo kryptys eismo juostose manoket.lt ket testai bilietai Nurodo eismo kryptis eismo juostose ir važiavimo trajektoriją. Šis ženklas statomas prieš sankryžas. Vairuotojams draudžiama įvažiuoti į eismo juostą, skirtą eismui priešinga kryptimi
520 Eismo kryptys ir apribojimai Kelio zenklas Eismo kryptys ir apribojimai manoket.lt ket testai bilietai Ženkle pavaizduoto draudžiamojo arba nukreipiamojo ženklo reikalavimai galioja ta eismo juosta važiuojančioms transporto priemonėms ruože iki artimiausios sankryžos
521 Eismo juostos pradžia ir apribojimai Kelio zenklas Eismo juostos pradžia ir apribojimai manoket.lt ket testai bilietai Transporto priemonės, kurioms galioja ženkle nurodyti apribojimai, turi persirikiuoti į prasidėjusią eismo juostą
522 Eismas juostose ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Nurodo, kad kraštinė eismo juosta sankryžoje skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Kitiems vairuotojams įvažiuoti į ją leidžiama tik už sankryžos
523 Eismo juosta maršrutiniam transportui ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Nurodo eismo juostą, skirtą tik maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas
524 Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Kelias, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą
525 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią
526 Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Nurodo, kad įvažiuojama į 524 ženklu pažymėtą kelią
527 Apsisukimo vieta ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Apsisukimo ne sankryžoje vieta
528 Stovėjimo vieta ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Transporto priemonių stovėjimo vieta
529 Stovėjimo ribotą laiką vieta ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Stovėjimo vieta, kurioje motorinėms transporto priemonėms leidžiama stovėti ne ilgiau, negu nurodyta, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones. Motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo gerai matomoje transporto priemonės vietoje palikti informaciją apie transporto priemonės atvykimo laiką
530 Stovėjimo nurodytu laiku vieta ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt ket testai bilietai Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik nurodytu laiku, išskyrus skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele pažymėtas transporto priemones

 

https://manoket.lt/

Komentarai