Nurodomieji kelio ženklai ket bilietai 2

Nurodomieji kelio ženklai ket bilietai 2

2019-01-09

Nurodomieji kelio ženklai ket bilietai 2

Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
531 Rezervuota stovėjimo vieta ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt Stovėjimo vieta, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais (leidimai tvirtinami už priekinio stiklo)
532 Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt Stovėjimo vieta, prie kurios yra maršrutinio transporto stotelė. Palikus stovėti transporto priemonę, toliau galima važiuoti maršrutiniu transportu
533 Pėsčiųjų perėja ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt Perėjimo per kelią vieta
534 Pėsčiųjų perėja ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Perėjimo per kelią vieta
535 Požeminė pėsčiųjų perėja ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt  
536 Požeminė pėsčiųjų perėja ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt  
537 Pėsčiųjų perėja virš kelio ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt  
538 Pėsčiųjų perėja virš kelio ket bilietai ir ket testai kelio zenklai manoket.lt  
539 Rekomenduojamas greitis ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Rekomenduojamas greitis manoket.lt Greitis, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože iki artimiausios sankryžos. Kai ženklas pastatytas kartu su įspėjamuoju ženklu, rekomendacija galioja pavojingame ruože
540 Zona, kurioje draudžiama stovėti ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Zona, kurioje draudžiama stovėti manoket.lt Nurodytu laiku, o jeigu laikas nenurodytas – visą parą transporto priemonėms draudžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėjimui skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas
541 Stovėjimo zona ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Stovėjimo zona manoket.lt Transporto priemonėms galima stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku
542 Riboto greičio zona ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Riboto greičio zona manoket.lt Visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už kelio ženklo, draudžiama važiuoti greičiau (km/h), negu nurodyta ženkle. Kai nurodytas laikas, ženklas galioja tik tuo laiku
543 Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga manoket.lt Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 540 ženklo reikalavimai
544 Stovėjimo zonos pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Stovėjimo zonos pabaiga manoket.lt Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 541 ženklo reikalavimai
545 Riboto greičio zonos pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Riboto greičio zonos pabaiga manoket.lt Pažymi vietą, nuo kurios negalioja 542 ženklo reikalavimai
546 Tunelis ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Tunelis manoket.lt Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį
547 Tunelio pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Tunelio pabaiga manoket.lt Vieta, nuo kurios negalioja 546 ženklo reikalavimai
548 Stotelė ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Stotelė manoket.lt Maršrutinio transporto sustojimo vieta
549 Taksi stotelė ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Taksi stotelė manoket.lt Lengvųjų automobilių taksi stovėjimo vieta
550 Gyvenvietės pradžia ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Gyvenvietės pradžia manoket.lt Gyvenvietės, kurioje galioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai, pavadinimas ir pradžia.
551 Gyvenvietės pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Gyvenvietės pabaiga manoket.lt Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenvietėse nustatantys šių taisyklių reikalavimai. Viršuje gali būti nurodomas kitos gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos
552 Gyvenamoji zona ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Gyvenamoji zona manoket.lt Už ženklo esančioje teritorijoje galioja šių taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose
553 Gyvenamosios zonos pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Gyvenamosios zonos pabaiga manoket.lt Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys šių taisyklių reikalavimai
554 „Stop“ linija ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Stop linija manoket.lt Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui
555 Automobilių kelias ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Automobilių kelias manoket.lt Kelias, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka
556 Automobilių kelio pabaiga ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Automobilių kelio pabaiga manoket.lt Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pabaiga
557 Iškili saugumo salelė ket bilietai ir ket testai kelio zenklai Iškili saugumo salelė manoket.lt Kelyje įrengta iškili saugumo salelė

https://manoket.lt/

Komentarai