Papildomos lentelės ket testai ir ket bilietai

Papildomos lentelės ket testai ir ket bilietai

2019-01-09

Papildomos lentelės

14. Papildomos lentelės patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
801 Atstumas iki objekto ket bilietai testai Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
802 Atstumas iki objekto Kelio zenklas atstumsa iki objekto ket bilietai testai Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
803 Atstumas iki objekto Kelio zenklas atstumsa iki objekto ket bilietai testai Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
804 Atstumas iki sankryžos Kelio zenklas Atstumas iki sankryžos ket bilietai testai Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“. Lentelė naudojama tik kartu su kelio ženklu „Duoti kelią“
805 Galiojimo zona į priekį Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį ket bilietai testai Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
806 Galiojimo zona į priekį Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį ket bilietai testai Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo. Lentelė naudojama tik su kelio ženklais, draudžiančiais sustoti arba stovėti
807 Galiojimo zona į priekį ir atgal Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį ir atgal ket bilietai testai Informuoja vairuotojus, kad jie yra kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje
808 Galiojimo zonos pabaiga Kelio zenklas Galiojimo zonos pabaiga ket bilietai testai Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos pabaigą
809 Galiojimo zona į dešinę Kelio zenklas Galiojimo zona į dešinę ket bilietai testai Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėt ir kelio ženklų Nr. 528–532 , galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
810 Galiojimo zona į kairę Kelio zenklas Galiojimo zona į kairę ket bilietai testai Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti ir kelio ženklų Nr. 528–532, galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
811 Galiojimo zona į abi puses Kelio zenklas Galiojimo zona į abi puses ket bilietai testai Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti ir kelio ženklų Nr. 528–532, galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
812 Galiojimo kryptis į dešinę Kelio zenklas Galiojimo kryptis į dešinę ket bilietai testai Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
813 Galiojimo kryptis į kairę Kelio zenklas Galiojimo kryptis į kairę ket bilietai testai Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
814 Galiojimo kryptis į abi puses Kelio zenklas Galiojimo kryptis į abi puses ket bilietai testai Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
815 Krovininiai automobiliai Kelio zenklas Krovininiai automobiliai ket bilietai testai Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos
816 Transporto priemonės su priekaba Kelio zenklas Transporto priemonės su priekaba ket bilietai testai Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba
817 Lengvieji automobiliai Kelio zenklas Lengvieji automobiliai ket bilietai testai Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
818 Autobusai Kelio zenklas Autobusai ket bilietai testai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
819 Traktoriai Kelio zenklas Traktoriai ket bilietai testai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms
820 Motociklai Kelio zenklas Motociklai ket bilietai testai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
821 Dviračiai Kelio zenklas Dviračiai ket bilietai testai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
822 Ne darbo dienos Kelio zenklas Ne darbo dienos ket bilietai testai Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis
823 Darbo dienos Kelio zenklas Ne darbo dienos ket bilietai testai Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas
824 Savaitės dienos Kelio zenklas Savaitės dienos ket bilietai testai Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas
825 Savaitės diena Kelio zenklas Savaitės dienos ket bilietai testai Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas
826 Galiojimo laikas Kelio zenklas Galiojimo laikas ket bilietai testai Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis
827 Galiojimo laikas ne darbo dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas ne darbo dienomis ket bilietai testai Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
828 Galiojimo laikas darbo dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas darbo dienomis ket bilietai testai Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
829 Galiojimo laikas savaitės dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas savaitės dienomis ket bilietai testai Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas
830 Stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio
831 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
832 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
833 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
834 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas   Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
835 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
836 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
837 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas ket bilietai testai Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
838 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas   Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
839 Stovėti išjungus variklį Kelio zenklas Stovėti išjungus variklį ket bilietai testai Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį
840 Mokamos paslaugos Kelio zenklas Mokamos paslaugos ket bilietai testai Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su 626 kelio ženklu, pažymi vietą, nuo kurios kelias yra mokamas
841 Pavojingas kelkraštis Kelio zenklas Pavojingas kelkraštis ket bilietai testai Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su įspėjamaisiais ženklais
842 Pagrindinio kelio kryptis Kelio zenklas Pagrindinio kelio kryptis ket bilietai testai Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija. Gali būti naudojama ir su kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“
843 Pagrindinio kelio kryptis Kelio zenklas Pagrindinio kelio kryptis ket bilietai testai Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija
844 Neregiai Kelio zenklas Neregiai ket bilietai testai Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“
845 Drėgna danga Kelio zenklas Drėgna danga ket bilietai testai Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)
846 Neįgalieji Kelio zenklas neigalieji ket bilietai testai Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms
847 Išskyrus neįgaliuosius Kelio zenklas isskyrus neigaliuosius ket bilietai testai Nurodo, kad 322–324, 401–406 kelio ženklai negalioja šiose taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms
848 Apledėjęs kelias Kelio zenklas Apledėjęs kelias ket bilietai testai Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego
849 Gamtinės dujos Kelio zenklas Gamtinės dujos ket bilietai testai Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis
850 Suskystintosios dujos Kelio zenklas Suskystintosios dujos ket bilietai testai Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis
851 Degalų rūšys Kelio zenklas Degalų rūšys ket bilietai testai Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis
852 Mopedai Kelio zenklas Mopedai ket bilietai testai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
853 Išskyrus dviratininkus Kelio zenklas Išskyrus dviratininkus ket bilietai testai Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 301 ir Nr. 302 negalioja dviratininkams“
Skyriaus pakeitimai: Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

15. Papildomos lentelės turi būti tvirtinamos po tuo kelio ženklu, kuriam jos skirtos.

https://manoket.lt/

 

Komentarai