Papildomos lentelės ket testai ir ket bilietai

Papildomos lentelės ket testai ir ket bilietai

Papildomos lentelės

14. Papildomos lentelės patikslina arba apriboja kelio ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

Nr. Pavadinimas Pavyzdys Paaiškinimas
801 Atstumas iki objekto Kelio zenklas Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai
802 Atstumas iki objekto Kelio zenklas atstumsa iki objekto Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
803 Atstumas iki objekto Kelio zenklas atstumsa iki objekto Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios
804 Atstumas iki sankryžos Kelio zenklas Atstumas iki sankryžos Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“. Lentelė naudojama tik kartu su kelio ženklu „Duoti kelią“
805 Galiojimo zona į priekį Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo
806 Galiojimo zona į priekį Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo. Lentelė naudojama tik su kelio ženklais, draudžiančiais sustoti arba stovėti
807 Galiojimo zona į priekį ir atgal Kelio zenklas Galiojimo zona į priekį ir atgal Informuoja vairuotojus, kad jie yra kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje
808 Galiojimo zonos pabaiga Kelio zenklas Galiojimo zonos pabaiga Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos pabaigą
809 Galiojimo zona į dešinę Kelio zenklas Galiojimo zona į dešinę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėt ir kelio ženklų Nr. 528–532 , galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį
810 Galiojimo zona į kairę Kelio zenklas Galiojimo zona į kairę Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti ir kelio ženklų Nr. 528–532, galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį
811 Galiojimo zona į abi puses Kelio zenklas Galiojimo zona į abi puses Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti ir kelio ženklų Nr. 528–532, galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį
812 Galiojimo kryptis į dešinę Kelio zenklas Galiojimo kryptis į dešinę Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
813 Galiojimo kryptis į kairę Kelio zenklas Galiojimo kryptis į kairę Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
814 Galiojimo kryptis į abi puses Kelio zenklas Galiojimo kryptis į abi puses Nurodo 135, 302–318 kelio ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį
815 Krovininiai automobiliai Kelio zenklas Krovininiai automobiliai Kelio ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 tonos
816 Transporto priemonės su priekaba Kelio zenklas Transporto priemonės su priekaba Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba
817 Lengvieji automobiliai Kelio zenklas Lengvieji automobiliai Kelio ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos
818 Autobusai Kelio zenklas Autobusai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
819 Traktoriai Kelio zenklas Traktoriai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas. Kelio ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms
820 Motociklai Kelio zenklas Motociklai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
821 Dviračiai Kelio zenklas Dviračiai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
822 Ne darbo dienos Kelio zenklas Ne darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis
823 Darbo dienos Kelio zenklas Ne darbo dienos Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas
824 Savaitės dienos Kelio zenklas Savaitės dienos Nurodo savaitės dienas, kurias galioja kelio ženklas
825 Savaitės diena Kelio zenklas Savaitės dienos Nurodo savaitės dieną, kurią galioja kelio ženklas
826 Galiojimo laikas Kelio zenklas Galiojimo laikas Nurodo, kad kelio ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomis
827 Galiojimo laikas ne darbo dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas ne darbo dienomis Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
828 Galiojimo laikas darbo dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas darbo dienomis Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja kelio ženklas
829 Galiojimo laikas savaitės dienomis Kelio zenklas Galiojimo laikas savaitės dienomis Nurodo dienas ir laiką, kada galioja kelio ženklas
830 Stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio
831 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
832 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
833 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
834 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas   Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
835 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
836 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
837 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas Kelio zenklas Stovejimo budas Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams
838 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas   Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies
839 Stovėti išjungus variklį Kelio zenklas Stovėti išjungus variklį Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį
840 Mokamos paslaugos Kelio zenklas Mokamos paslaugos Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti. Lentelė, pastatyta kartu su 626 kelio ženklu, pažymi vietą, nuo kurios kelias yra mokamas
841 Pavojingas kelkraštis Kelio zenklas Pavojingas kelkraštis Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su įspėjamaisiais ženklais
842 Pagrindinio kelio kryptis Kelio zenklas Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija. Gali būti naudojama ir su kelio ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“
843 Pagrindinio kelio kryptis Kelio zenklas Pagrindinio kelio kryptis Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su kelio ženklais „Duoti kelią“ arba „Stop“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija
844 Neregiai Kelio zenklas Neregiai Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“
845 Drėgna danga Kelio zenklas Drėgna danga Nurodo, kad kelio ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)
846 Neįgalieji Kelio zenklas neigalieji Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms
847 Išskyrus neįgaliuosius Kelio zenklas isskyrus neigaliuosius Nurodo, kad 322–324, 401–406 kelio ženklai negalioja šiose taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms
848 Apledėjęs kelias Kelio zenklas Apledėjęs kelias Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego
849 Gamtinės dujos Kelio zenklas Gamtinės dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis
850 Suskystintosios dujos Kelio zenklas Suskystintosios dujos Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis
851 Degalų rūšys Kelio zenklas Degalų rūšys Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis
852 Mopedai Kelio zenklas Mopedai Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas
853 Išskyrus dviratininkus Kelio zenklas Išskyrus dviratininkus Nurodo, kad kelio ženklai Nr. 301 ir Nr. 302 negalioja dviratininkams“
Skyriaus pakeitimai: Nr. 1222, 2009-09-30, Žin., 2009, Nr. 120-5147 (2009-10-08)

15. Papildomos lentelės turi būti tvirtinamos po tuo kelio ženklu, kuriam jos skirtos.