KET Bendrosios nuostatos

KET Bendrosios nuostatos

2018-11-12

1. Kelių eismo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato eismo keliais tvarką visoje
Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2. Kiti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo ar kitų
įstatymų, nustatančių eismą keliuose, įgyvendinamieji teisės aktai negali prieštarauti
Taisyklėms.

Komentarai