Kainos VĮ Regitra - ManoKET.lt

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur su PVM Kaina egzaminuojant, Eur su PVM Įmokos kodas
aikštelėje kelyje
1. Teorinių žinių patikrinimas 10,14 - - 102869
2. Praktikos egzaminas (be VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimo kainos) 16,80 - - 102870
3. VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas praktikos egzamino metu:
3.1. A1, A2 kategorijos 8,40 4,20 4,20 102871
3.2. A kategorijos 14,00 7,00 7,00 1466
3.3. B kategorijos 14,00 7,10 7,10 102872
3.4. C, CE kategorijos 27,80 13,90 13,90 102873

Pastaba: už paslaugas atsiskaitoma VĮ REGITRA kasose.

Kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.1V-890 redakcija) ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl nemonopolinio pobūdžio paslaugos kainos tvirtinimo redakcija.