2024 Teorijos egzaminas VĮ Regitra - ManoKET.lt

REGITRA TEORIJOS EGZAMINAS

Egzaminui galima pasiruošti savarankiškai

Teorijos egzaminą galima laikyti pasiruošus savarankiškai (t.y. neprivaloma vairavimo mokykloje baigti teorijos mokymo kursą):

1. jei siekiate įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones;

2. jei turite nežemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1, B1 arba B kategorijų transporto priemones;

3. jei turite nežemesnį kaip aukštąjį koleginį (aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

4. jei turite teisę vairuoti B1, B, C1, C, D1, D arba T kategorijos (-ų) transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti A1 ar A kategorijos transporto priemones;

5. jei turite teisę vairuoti D1 arba D kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti C1 arba C kategorijų transporto priemones;

6. jei turite teisę vairuoti T kategorijos transporto priemones ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;

7. jei turite teisę vairuoti AM, A1, A arba B1 kategorijos transporto priemones ne mažiau kaip dvejus metus ir neturite galiojančių nuobaudų už Kelių eismo taisyklių reikalavimų pažeidimus ir siekiate įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Kas gali laikyti egzaminą?

Egzaminą gali laikyti nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, asmenys.

Kur paskelbtas teorijos egzamino klausimų turinys?

Teorijos egzamino klausimų turinys paskelbtas Motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo II priede

Kaip galima užsiregistruoti į egzaminą?

Užsiregistruoti į egzaminą galima internetu arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.

Kokius dokumentus reikia pateikti atvykus į egzaminų centrą?

Atvykus į „Regitros“ egzaminų centrą laikyti teorijos egzaminą reikia pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

2. dokumentą, patvirtinantį, kad egzaminą galima laikyti pasirengus savarankiškai arba mokymo kurso baigimą patvirtinantį dokumentą;

3. galiojančią vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą, kad sveikatos būklė ir psichofiziologiniai gebėjimai yra tinkami vairuoti atitinkamos (-ų) kategorijos (-ų) TP;

4. sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą, kad baigtas mokymas pagal privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programą;

5. galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas.

Kiek laiko galioja teigiamas egzamino rezultatas?

Teigiamas teorijos egzamino rezultatas galioja, iki bus išlaikytas praktikos egzaminas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061)).

Kiek laiko galioja mokymo kursų baigimo liudijimai?

Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos.

Kaip pasiruošti praktikos egzaminui?

Išlaikius teorijos egzaminą, praktikos egzaminui galima ruoštis mokantis vairavimo mokymo įstaigoje, o taip pat, papildomai, su šeimos nariu. Apie mokymąsi su šeimos nariu konsultuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.