2024 Praktikos egzaminas VĮ Regitra - ManoKET.lt

REGITRA PRAKTIKOS EGZAMINAS

Egzaminus gali laikyti tik nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantys, deklaravę savo gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų sąrašą, asmenys. Užsiregistruoti į egzaminą galima internetu arba paskambinus į „Regitros“ Informacijos centrą tel. 8 700 55 151.

Praktikos egzaminas laikomas išlaikius teorijos egzaminą. Siekiant įgyti teisę vairuoti AM kategorijos transporto priemones, praktikos egzamino laikyti nereikia.

Išlaikius teorijos egzaminą, praktikos egzaminui galima ruošis mokantis vairavimo mokymo įstaigoje, o taip pat, papildomai, su šeimos nariu. Apie mokymąsi su šeimos nariu konsultuoja Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos.

Atvykus laikyti praktikos egzamino, reikia pateikti:

  • vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą apie jo sveikatos būklės tinkamumą pageidaujamų kategorijų transporto priemonių vairavimui;
  • sveikatos žinių pažymėjimą, kad asmuo išklausė pirmosios medicinos pagalbos nukentėjusiesiems suteikimo kursą;
  • vairavimo mokymo kursų baigimo liudijimą;
  • galiojantį vairuotojo pažymėjimą, jei anksčiau buvo išduotas;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Kursų baigimo liudijimai galioja vienerius metus nuo išdavimo datos. Liudijimai, išduoti iki 2010-09-01, dar galiojo metus, t.y., iki 2011-09-01 (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. 3-493 „Dėl Vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 99-5151)).

Praktikos egzaminas laikomas „Regitros“ skirtomis transporto priemonėmis, išskyrus:

  • egzaminą A kategorijos* transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti. Šiuo atveju visuose egzaminų centruose šis egzaminas laikomas su gyventojo pateikta transporto priemone. Vilniaus ir Kauno egzaminų centruose, gyventojams pageidaujant, gali būti pateikta ir „Regitros“ transporto priemonė;
  • egzaminą B1 kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti;
  • egzaminą B kategorijos transporto priemonės, pritaikytos asmens fizinei negaliai, vairuotojo pažymėjimui gauti;
  • egzaminą T kategorijos transporto priemonės vairuotojo pažymėjimui gauti.

* Motociklai, kurių galia didesnė kaip 25 kW arba galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg, bei motociklai su šonine priekaba, kurių galios ir svorio santykis didesnis kaip 0,16 kW/kg.

Egzamino trukmė 60 - 90 min. Į šį laiką įskaičiuojamas kandidato į vairuotojus sutikimas; su eismo sauga susijęs techninis transporto priemonės patikrinimas; susipažinimas su transporto priemone ir pasirengimas vairavimui; specialieji vairavimo manevrai; vairavimas realiomis eismo sąlygomis (ne mažiau kaip 25-45 min., priklausomai nuo transporto priemonės kategorijos); egzamino metu padarytų klaidų išaiškinimas ir rezultato paskelbimas. Neišlaikęs egzamino asmuo turi galimybę užsiregistruoti kitam egzaminui.

Teigiamas praktikos egzamino rezultatas galioja, kol asmeniui bus išduotas vairuotojo pažymėjimas, bet ne ilgiau kaip vienerius metus (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymas Nr. 1V-329 „Dėl motorinių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 106 - 4061). Kai egzamino rezultatas negalioja, egzaminas laikomas iš naujo minėtame apraše nustatyta tvarka.

PRAKTINIO EGZAMINO VERTINIMO METODAI IR KRITERIJAI

Motorinės transporto priemonės valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo kriterijų bei metodų aprašas.